André Marie Ampere

28 grudnia 2008 mdziec 0

André Marie Ampere (20 stycznia 1775 – 10 czerwca 1836), fizyk francuski, zajmował się badaniem zjawiska elektromagnetyzmu. Od jego nazwiska jednostkę natężenia prądu elektrycznego nazwano […]

Albert Einstein

28 grudnia 2008 mdziec 0

Albert Einstein urodził się w Ulm, w Niemczech, 14 marca 1879 roku. Był synem Hermanna i Pauliny z domu Koch. W rok po jego urodzeniu […]

Michael Faraday

28 grudnia 2008 mdziec 0

Michael Faraday urodził się w 1791 r. w Newington, w Anglii. Pochodził z biednej rodziny i w znacznej mierze był samoukiem. Oddany w wieku czternastu […]

James Clerk Maxwell

28 grudnia 2008 mdziec 0

James Clerk Maxwell (1831 – 1879) był jedynym dzieckiem Johna Clerka Maxwella i Frances z domu Kay. Gdy w 1839 r. matka zmarła na raka, […]

Stefan Banach (1892 – 1945)

28 grudnia 2008 mdziec 0

Życie Stefana Banacha przypada na okres, w którym, w przeciwieństwie do lat wcześniejszych, żyło i tworzyło wielu sławnych matematyków polskich. Z dorobkiem tego okresu wiąże […]

George Bool

28 grudnia 2008 mdziec 0

Trudno sobie dziś wyobrazić życie bez komputerów, telefonów komórkowych i innych produktów rewolucji elektronicznej. Niewiele osób wie, że u podstaw projektowania tych przyrządów leżą wyniki […]

Jan Czochralski (1885-1953)

28 grudnia 2008 mdziec 0

Najbardziej zasłużony dla świata polski naukowiec – obok Mikołaja Kopernika i Marii Skłodowskiej-Curie – Jan Czochralski (1885-1953). Wyniki jego badań do dziś stanowią podstawę produkcji […]

Paweł Hertz

28 grudnia 2008 mdziec 0

Hertz Paweł (1918-2001), polski poeta, prozaik, eseista, tłumacz. Debiutował jako poeta z kręgu Skamandra w 1934. W latach 1935-1939 odbył wiele podróży po zachodniej Europie. […]

Maria Konopnicka

28 grudnia 2008 mdziec 0

Maria Konopnicka, z Wasiłowskich (1842-1910), polska poetka, prozaik, krytyk, publicystka. Uczyła się krótko na pensji sióstr sakramentek w Warszawie, przez całe życie dokształcała się we […]

Mikołaj Rej

28 grudnia 2008 mdziec 0

Mikołaj Rej, Rey z Nagłowic, pseudonim m.in. Ambroży Korczbok Rożek, polski poeta, prozaik, tłumacz, nazwany „ojcem piśmiennictwa polskiego”. Uważany za jednego z czołowych przedstawicieli polskiego […]

1 2 3