Strona główna | Prawo | FAQ | Artykuły | Wydarzenia | Pomoce i pomysły | Publikacje | Kontakt

Spotkanie w Ministerstwie Edukacji Narodowej dn. 11.01.2016

  W dniu dzisiejszym(11.01.2016) odbyło się spotkanie w Ministerstwie Edukacji Narodowej z Panią Minister Anną Zalewską oraz Podsekretarzem Stanu w MEN Maciejem Kopciem.
Tematem spotkania był podział subwencji oświatowej. Pierwszy raz urzędujący Minister Edukacji Narodowej spotkał się z reprezentacją rodziców, organizacji pozarządowych oraz szkół tworzących środowisko edukatorów domowych.
Pomimo szczegółowo określonego tematu spotkania stworzona została przestrzeń do przedstawienia aktualnej sytuacji różnych grup interesariuszy po wprowadzeniu zmian w podziale subwencji oświatowej.
Na spotkaniu z Panią Minister przedstawiliśmy trzy warianty wyjścia z zaistniałej sytuacji, przy czym rekomendowanym przez nas rozwiązaniem było - przywrócenie pełnej subwencji do 31 sierpnia 2016 roku przy jednoczesnych działaniach nad wypracowaniem nowych rozwiązań - jako dobry punkt wyjścia do merytorycznej dyskusji nad rozwiązaniami dotyczącymi Edukacji Domowej w Polsce. Nasze stanowisko spotkało się ze zrozumieniem i wsparciem przeważającej części uczestników spotkania.
Przedstawiciele Ministerstwa stali na stanowisku ograniczenia subwencji i uszczelnienia systemu finansowania realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą. Jednocześnie otworzyli możliwość powołania ośmioosobowej grupy roboczej składającej się z przedstawicieli środowisk dzisiaj obecnych w Ministerstwie, którzy wraz z ekspertami MEN dokonają analizy nie tylko decyzji związanej ze zmianą rozporządzenia, ale przede wszystkim podejmą próbę wypracowania nowych standardów organizacji i finansowania nauczania domowego.
Dziękujemy za przesłane nam komentarze, listy, opinie zarówno parlamentarzystów, nieformalnych grup rodziców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju edukacji domowej w Polsce.
O kolejnych naszych działaniach oraz konstytuującej się grupy roboczej będziemy informować na bieżąco.Stowarzyszenie Edukacji w Rodzinie