Strona główna | Prawo | FAQ | Artykuły | Wydarzenia | Pomoce i pomysły | Publikacje | Kontakt

Spotkanie grupy roboczej dn. 15.01.2016

  W dniu 15.01.2016 odbyło się spotkanie osób , które uczestniczyły w poniedziałek w spotkaniu z Panią Minister jako reprezentanci szerokiego grona rodziców Edukacji domowej w Polsce.
Celem spotkania było wybranie członków zespołu roboczego do kontaktu z Ministerstewm Edukacji oraz środowiska ED.

W wyniku tajnego głosowania została wyłoniona poniższa grupa osób:
1. Dr inż. Mariusz Dzieciątko - przewodniczący, Stowarzyszenie Edukacji w Rodzinie
2. Jan Urmański - vice-przewodniczący, Związek Dużych Rodzin 3+
3. Marianna Kłosińska, Fundacja Bullerbyn na Rzecz Wspólnoty Dzieci i Dorosłych
4. Dr Andrzej Mazan, Fundacja Maximilianum
5. Krzysztof Tusiński, Fundacja Elementarz
6. Adam Wize, środowisko wielkopolskie
7. Anna Zakrzewska, Stowarzyszenie Instytut Nowoczesnej Edukacji
8. miejsce wolne

Prosimy całe środowisko o kontaktowanie się z wyżej wymienionymi osobami i formułowanie wniosków i opinii tylko do nich ( osobiście lub e-mailowo).
Otwarte spotkanie dla wszystkich chetnych rodziców- praktyków z ED i przedstawicieli lokalnych środowisk planowane jest na czwartek 21.01 2016.
Wkrótce podamy miejsce i godzinę tego spotkania .
Zachęcamy środowiska lokalne do wypracowania wspólnego stanowiska i przekazywanie go na e-mail do tego celu stworzony:
grupa@edukacjadomowa.pl
Na bieżąco będziemy informować o postępach prac.Stowarzyszenie Edukacji w Rodzinie