Strona główna | Prawo | FAQ | Artykuły | Wydarzenia | Pomoce i pomysły | Publikacje | Kontakt

"WYCHOWANIE TO DZIEŁO MIŁOŚCI"

System wychowawczy Marceliny DAROWSKIEJ - główne idee

 1. Idea nauczania wychowującego, mającego na uwadze nie tylko kształcenie umysłowe, ale też kształcenie serca, ducha i postaw moralnych.

 2. Atmosfera wychowania oparta na:
  • ZAUFANIU obustronnym;
  • ŁAGODNOŚCI I DOBROCI, ale dobroci stanowczej i konsekwentnej, bo "jeśli będzie stanowczość bez miłości, to się zbuntują, jeśli będzie miłość bez stanowczości, to się zaśmieją";
  • CIERPLIWOŚCI, która nie jest tolerowaniem złego, ale świadomością, że dziecko potrzebuje czasu, by wykorzenić w sobie zło.

 3. Wartości, do których należy wychowywać:
  • PRAWDA - "o zakorzenienie prawdy w duszach dzieci największe będziemy mieć staranie". Należy pomóc dzieciom widzieć swoje uczucia i czyny takimi, jakie są w rzeczywistości;
  • BEZINTERESOWNOŚĆ, "bo ona rozpaczliwie zanika na świecie";
  • WDZIĘCZNOŚĆ, "bez której nie ma ani miłości, ani sprawiedliwości, tylko chłód i pycha";
  • WIERNOŚĆ OBOWIĄZKOM, "które są poręczami na drodze życia - niewierność obowiązkom jest niewiernością Bogu";
  • PATRIOTYZM, ponieważ Bóg nas stworzył Polakami i nie sposób kochać ojczyzny niebieskiej, nie kochając ziemskiej;
  • KSZTAŁCENIE WOLI, bo "tym jest człowiek, czym jest wola jego" dlatego trzeba wzmacniać wolę przez poszanowanie obowiązku, prawa, władzy.

 4. Budzenie życia umysłowego:
  • Nauczyć samodzielnego myślenia, by dzieci nie dały się uwieść fałszywym zasadom świata; doprowadzać do wysnuwania własnych wniosków, kojarzenia momentów analogicznych, wyszukiwania kontrastów;
  • Odejść od encyklopedyzmu, bo nadmiar wiedzy encyklopedycznej blokuje myślenie twórcze; należy kłaść nacisk na to, co istotne, pomijając szczegóły;
  • Powinno się kłaść nacisk na wychowanie praktyczne umiejętności przydatnych w życiu;
  • Proces nauczania tak zorganizować, aby przekazywane były dzieciom prawdy chrześcijańskie, ponieważ "Bóg jest Panem wiadomości".

 5. Przedmioty:
  • Religia daje podstawę życiu;
  • Język polski "jest zwierciadłem ducha narodu" dlatego trzeba go poznać w całym bogactwie i pięknie;
  • Języki obce należy poznawać gruntownie ponieważ są kluczem do wiedzy, a ich znajomość ułatwia znacznie prace umysłowe;
  • Historia - pokazywać źródła i następstwa wydarzeń, zapoznawać z prawami, obyczajami i bohaterami narodu.
  • Geografia - wyuczyć podróżowania po wszystkich częściach świata, wtedy poznawanie świata nie męczy, ale jest przygodą;
  • Nauki przyrodnicze - dawać zrozumienie tajemnic i zjawisk przyrody, tak aby odkrywać w nich mądrość Tego, który je stworzył;
  • Arytmetyka - daje narzędzie pomagające umysłowi dziecka logicznie patrzeć na świat i podejmować stawiane przez niego zadania;
  • Estetyka i sztuki piękne - to odbicie literatury, a także ducha człowieka jego myśli i wyobrażeń, nie należy jednak zmuszać do nich tych, którzy nie mają uzdolnień plastycznych, muzycznych czy tanecznych;
  • Kaligrafia i deklamacja - piękne pisanie i piękne czytanie poezji i prozy to skrzydła jakie możemy dać dziecku i jakby przedłużenie sztuk pięknych;
  • Pedagogika - uczy wychowywać następne pokolenia, pokazuje działanie i jego konsekwencje oraz powinna w Bogu się zaczynać i w Bogu kończyć;
  • Roboty ręczne i gospodarstwo - czyli co każdy mały mężczyzna znać powinien o technice i narzędziach lub młoda kobieta o ogrodzie, gotowaniu i sprawach ogniska domowego.

System ten można zdefiniować jako antropologiczną, personalistyczną pedagogikę prawdy, zaufania i współpracy.


Stowarzyszenie Edukacji w Rodzinie