Strona główna | Prawo | FAQ | Artykuły | Wydarzenia | Pomoce i pomysły | Publikacje | Kontakt

Edukacja domowa zwiększa osiągnięcia szkolne i zmniejsza wpływ czynników społeczno-ekonomicznych

Data publikacji: październik 04, 2007
TORONTO, według raportu przeprowadzonego przez niezależną organizację badawczą The Fraser Institute, edukacja domowa wpływa na polepszenie wyników w nauce dzieci pochodzących z rodzin słabo wykształconych.

"Tyczy się to w szczególności uczniów mających słabe wyniki w systemie szkoły publicznej" powiedziała Claudia Hepburn, współautorka Home Schooling: From the Extreme to the Mainstream, 2nd edition oraz dyrektor Polityki Edukacyjnej przy Instytucie Fraser.

"Słabo wykształceni rodzice, którzy decydują się uczyć własne dzieci w domu, są w stanie sprawić, że ich dzieci odnoszą lepsze wyniki aniżeli uczniowie w publicznych szkołach. Według badań wynika, że uczniowie uczeni w domu przez matki, które nigdy nie ukończyły szkoły średniej, osiągnęli o 55 percentyli wyższe wyniki niż uczniowie szkół publicznych z rodzin o porównywalnym poziomie wykształcenia". Raport, napisany wspólnie z Patrick Baham i John Merrifield, opiera się na wynikach z 2001 roku i zawiera nowe badania i dane. Skupia się on na temacie edukacji domowej w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, a także dotyczących jej: przepisów prawnych, historii, rozwoju, cech charakteryzujących osoby uczące się w ten sposób, oraz zajmuję się analizowaniem akademickich oraz społecznych efektów edukacji domowej. Hepburn ukazuje, że edukacja domowa może pomóc zmniejszyć pewne negatywne czynniki, które przez wielu edukatorów uważane są za mające wpływ na zdolność uczenia się dziecka, są to m.in. niski dochód rodziny, małe przywiązywanie uwagi rodziców do nauki, brak formalnego wykształcenia rodziców do uczenia dzieci, rasa oraz tożsamość etniczna ucznia, płeć, nie posiadanie komputera w domu oraz rzadkie korzystanie z bibliotek.

Badanie dowodzi, że poziom wykształcenia rodziców, płeć dziecka, dochód ma mniej wspólnego z wynikami szkolnymi dziecka aniżeli w przypadku nauki w szkole publicznej. Według badania uczniowie uczeni w domu osiągają lepsze wyniki niż ich rówieśnicy podczas większości testów oraz angażują się w szereg różnorodnych zajęć społecznych poza domem.

Badanie pokazuje także, że blisko 25 procent uczniów uczonych w domu w Stanach Zjednoczonych osiąga wyniki wyższe o jedną lub więcej klas w porównaniu do swoich rówieśników ze szkół publicznych i prywatnych. Na poziomie klas od 1 do 4 dzieci uczone w domu przewyższają swoich rówieśników ze szkół publicznych i prywatnych o jeden klasę. Do 8 klasy, przeciętnie dziecko uczone w domu osiąga poziom o 4 klasy wyższy od średniej krajowej.

Hepburn podaje, że nowe badania kwestionują dotychczasowe twierdzenie odnośnie braku dostatecznej socjalizacji dzieci uczonych w domu. "Przeciętne Kanadyjskie dziecko uczone w domu jest zaangażowane w około 8 zajęć dodatkowych, poza domem. Dzieci te oglądają mniej telewizji w porównaniu z innymi i sprawiają znacznie mniej kłopotów aniżeli dzieci uczone w szkołach publicznych." Raport ukazuje, że edukacja domowa jest nie tylko opłacalnym wyborem lecz wiąże się także z niższymi kosztami. W Stanach Zjednoczonych rodziny edukujące swe dzieci w domu wydają na ten cel mniej niż 4000 $ rocznie, w porównaniu z edukacją w szkołach publicznych, która sięga około 9600 $ na dziecko. "Politycy powinni mieć na uwadze rodziny, które zaspokajają edukacyjne potrzeby swych dzieci w domu, bez zaangażowania rządu" powiedziała Hepburn.

"Podczas gdy edukacja domowa może wydawać się mało praktyczna dla wielu rodzin, dowiedziono że przynosi pozytywne rezultaty oraz stanowi niedrogą alternatywę edukacyjną. Zasługuje na szacunek wśród polityków i naukowców oraz powinna być rozważona przez rodziców."

Instytut Frasera jest niezależną organizacją badawczo-edukacyjną mieszczącą się w Kanadzie. Jej celem jest badanie, mierzenie, informowanie o wpływach konkurujących rynków oraz interwencja rządu odnośnie dobra jednostek.

Źródło: http://www.fraserinstitute.org/commerce.web/newsrelease.aspx?nID=4933


Stowarzyszenie Edukacji w Rodzinie