Strona główna | Prawo | FAQ | Artykuły | Wydarzenia | Pomoce i pomysły | Publikacje | Kontakt

EDUKACJA DOMOWA - KRAKÓW 2008


czyli
jak stworzyć dziecku najlepsze warunki rozwoju i zdobywania wiedzy.
Inicjatorka seminarium Pani Małgorzata Jantos (radna Krakowa)

Sala portretowa i uczestnicy


Andrzej Polaszek
Jacek Poreda - uczył swoje dzieci w domu przez 6 lat


Ania Galant - ED w praktyce i podróżach

Przemek Galant - licealista ED


Fot.: Jakub Dzieciątko


Stowarzyszenie Edukacji w Rodzinie