Strona główna | Prawo | FAQ | Artykuły | Wydarzenia | Pomoce i pomysły | Publikacje | Kontakt

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE "CIVITAS CHRISTIANA"
ODDZIAŁ OKRĘGOWY W GDAŃSKU
KOMISJA EDUKACJI RADY MIASTA GDAŃSKA


ZAPROSZENIE

Serdecznie Zapraszamy dn. 08. maja 2009 roku o godz. 15.30 do sali Konferencyjnej Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk (Nowy Gmach) w Gdańsku ul. Wałowa 24

Na

KONFERENCJĘ INFORMACYJNĄ - EDUKACJA DOMOWA


EDUKACJA DOMOWA W SYSTEMIE EDUKACJI - dr Marek Budajczak (Uniwersytet Adama Mickiewicza)

EDUKACJA DOMOWA A SZKOŁA - prof. Maria Mendel (Uniwersytet Gdański)

DLACZEGO EDUKACJA DOMOWA - mgr Paweł Bartosik (pastor Ewangelicznego Kościoła Reformowanego w Gdańsku)

Tego typu nauczanie jest możliwe w Polsce od osiemnastu lat. Ustawa z 7.09.1991 roku dopuściła - w formalno-prawnym znaczeniu - uczenie się dzieci poza instytucjonalnym środowiskiem szkoły, czyli najczęściej w domu, w warunkach zorganizowanych przez rodziców.

Informacja o referentach:

Marek Budajczak - Wykładowca UAM, autor książki pt. Edukacja domowa - książki która stanowi kamień milowy na drodze rozwoju omawianego zjawiska w naszym kraju.

Maria Mendel - Prorektor Uniwersytetu Gdańskiego, profesor pedagogiki. Zajmuje się integracyjną rolą szkoły.

Paweł Bartosik - doktorant III roku Studiów w Zakresie Pedagogiki i Nauk o Polityce na Uniwersytecie Gdańskim. Zajmuje się relacjami między obszarem prywatnym (rodzina), a publicznym (państwo) w edukacji.
mgr Piotr Gierszewski
Przewodniczący Komisji Edukacji
Rady Miasta Gdańska
mgr Waldemar Jaroszewicz
Przewodniczący Rady Oddziału Okręgowego w Gdańsku
Katolickiego stowarzyszenia "Civitas Christiana


Stowarzyszenie Edukacji w Rodzinie