Wychowanie drogą do niepodległości
Wczoraj, dziś i jutro

Rejestracja na wydarzenie jest już zamknięta!

Rejestracja na wydarzenie jest już zamknięta!

Wolna i niepodległa Polska składać się może jedynie z samodzielnych i niezależnych Polaków” pisał 100 lat temu filozof ks. dr Jan Ciemniewski. Środkiem do tego miało być kształcenie charakteru. Jakże aktualne są i dziś te słowa. Wychowanie i edukacja uzupełniają się tworząc spójną całość. Dojrzałego człowieka.

Wychowanie drogą do niepodległości to konferencja w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Planujemy dotrzeć do polityków, nauczycieli, rodziców i młodzieży oraz wszystkich tych, którzy mają wpływ na kształtowanie przyszłych pokoleń. Postawimy pytania co było kluczem do patriotyzmu, poświęcenia, odwagi u tych młodych, którzy w czasie niewoli potrafili poświęcić swoje życie za ojczyznę, przyjaciół i bliskich. Ich heroizm i niezłomny duch po dziś dzień zachwyca i porusza.

Wybitni naukowcy z różnych dziedzin poszukają odpowiedzi na pytania:

  • Jaką rolę odegrały rodziny w zachowaniu tożsamości i kultury narodowej?
  • Jak zmieniały się poglądy dotyczące wychowania i edukacji?
  • Jakie są współczesne wyzwania stojące przed rodziną?
  • Jak wzbudzić w młodych ducha odwagi i patriotyzmu?
  • Z jakich doświadczeń warto skorzystać dziś?

 

Przyszłość narodu należy budować na jego przeszłości, nawiązując do tego, co było dobre i wielkie, a odrzucając to, co było niemądre i zgubne w narodzie

dr Jan Ciemniewski (1866-1947).

Data i miejsce konferencji:

25 czerwca 2018, godz. 10:00 – 15:00
Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II, pl. Bankowy 1, Warszawa

Rejestracja na wydarzenie jest już zamknięta!

Do konferencji pozostało:

-2162Dni -11Godzin -56Minut -45Sek

UWAGA: Udział w konferencji jest bezpłatny ale wymagana jest rejestracja przed 20.06.2018.

Program konferencji:

Otwarcie konferencji
Wczoraj, dziś i jutro. Przekaz pokoleń dr Piotr Wołochowicz
O potrzebie samokształcenia z perspektywy filozofii edukacji dr Michał Nowicki
Wychowanie i edukacja do niepodległości dr hab. Józef Brynkus
Tożsamość narodowa poza granicami dr Jerzy Kołodziej
Wczesny etap kształtowania kompetencji człowieka dr Marek Kaczmarzyk
Szanse i wyzwania wychowania do wartości w edukacji opartej o dom ks. dr Krzysztof Mielnicki
Przyszłość wychowania i edukacji. Panel dyskusyjny przedstawiciel MEN
Alina Kozińska-Bałdyga
prof. dr hab. Marek Rocki
Patryk Choroś
Koncert
Podsumowanie konferencji

Sylwetki prelegentów:

Piotr Wołochowicz – doktor teologii. Razem z żoną Mariolą wychowali troje dzieci, obecnie już dorosłych, głęboko wierzących ludzi. Od roku 1992 wspólnie prowadzili Fundację Misja Służby Rodzinie. W lipcu 2016 Mariola odeszła do wieczności. Piotr nadal prowadzi Misję z pomocą dzieci oraz zaprzyjaźnionych rodzin.  Jest współautorem książek dla małżonków, rodziców i młodzieży, m.in.: Seks po chrześcijańsku, Miłość niejedno ma imię, Którędy do małżeństwa?, Jak wygrać małżeństwo?, Jak wygrać „te sprawy”?, Złamać szyfr – czyli jak zrozumieć współmałżonka oraz Wierzące dzieci, Wierzące dzieci reanimacja, Sześć zaskakujących pragnień dzieci.
Michał Nowicki – doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie zajmuję się dziejami szkolnictwa staropolskiego na obszarze Wielkopolski, współpracując jednocześnie z grupą naukowców zaangażowaną w badanie dziejów Archidiecezji poznańskiej. Związany jestem z Zakładem Historii Wychowania UAM.
Józef Brynkus – prof. nadzwyczajny UP, Katedra Edukacji Historycznej. Praca naukowa ukierunkowana na współczesne uwarunkowania edukacji historycznej; treści kształcenia historycznego w programach i podręcznikach w różnych okresach historycznych; model bohatera narodowego w popularyzacji dziejów i edukacji historycznej; dziecko jako podmiot życia publicznego w dobie staropolskiej; odmiany polskiej historiografii; komunizm w polskiej edukacji historycznej, dzieje Polski Ludowej i komunizmu, poseł Sejmu VIII kadencji.
Marek Kaczmarzyk – doktor nauk biologicznych, jeden z czołowych neurodydaktyków, będący zarówno neurobiologiem, dydaktykiem akademickim i nauczycielem z dwudziestodwuletnim stażem pracy w szkole średniej. Jest naukowcem, memetykiem i ewolucjonistą oraz autorem podręczników i programów szkolnych. Od roku 2000 kierownik Pracowni Dydaktyki Biologii (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski). Propagator dydaktyki ewolucyjnej, dziedziny zajmującej się wyodrębnieniem, rozpoznaniem i praktycznym wykorzystaniem wpływu mechanizmów ewolucyjnych (zarówno ewolucji biologicznej, jak i kulturowej) na procesy uczenia się i nauczania. Autor wielu publikacji z zakresu neurodydaktyki i dydaktyki z Pracowni Dydaktyki Biologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego
Jerzy Kołodziej – doktor nauk technicznych w dziedzinie automatyki i informatyki w Akademii Górniczo-Hutniczej. Konsultant z ponad 30 letnim doświadczeniem w biznesie. Posiada praktyczne umiejętności nawiązywania relacji z ludźmi reprezentującymi różne szczeble zarządzania oraz wieloletnią praktykę coachingu menedżerskiego dla wyższej kadry kierowniczej. Specjalizuje się w budowaniu zespołów, tworzeniu strategii, skutecznej realizacji dużych projektów oraz w rozwijaniu przedsięwzięć w środowiskach korporacyjnych i międzynarodowych. Prowadząc negocjacje biznesowe w 30 krajach ma doświadczenie pracy w środowiskach wielokulturowych. Koordynator Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku.
ks. Krzysztof Mielnicki – doktor teologii w zakresie katechetyki, adiunkt na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie sekcji św. Jana Chrzciciela, wykładowca katechetyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie, dyrektor Wydziału Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie, diecezjalny wizytator katechetyczny, autor ogólnopolskich programów i podręczników do nauczania religii dla dzieci i młodzieży oraz pomocy duszpasterskich, rzeczoznawca ds. oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych przy Komisji ds. Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.
przedstawiciel MEN
Alina Kozińska-Bałdyga– specjalistka strategii i planowania, innowatorka społeczna o doświadczeniu w kreowaniu rozwiązań łączących różne obszary działań sprawdzające się w praktyce. Nieuleczalnie kreatywna i nieustannie aktywna. Wiceprezeska Federacji Inicjatyw Oświatowych.
Marek Rocki – doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, rektor tej uczelni w kadencjach 1999–2002, 2002–2005 oraz 2016–2020, senator VI, VII, VIII i IX kadencji, przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej III i IV kadencji, prezes Akademickiego Związku Sportowego w latach 2003–2016.
Patryk Choroś – SAS Institute, Certified Business Intelligence Professional, Business Analytics, strateg i wizjoner rozwiązań analitycznych

 

Organizatorzy:


Stowarzyszenie Edukacji w Rodzinie

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Patronaty:

Patronat Narodowy
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
w Stulecie Odzyskania Niepodległości

Przewodniczący ks. Arcybiskup S. Gądecki

błogosławieństwo kard. K. Nycz