XIV Zjazd Rodzin Edukacji Domowej

XIV Ogólnopolski Zjazd Rodzin Edukacji Domowej
Olesin (gm. Dębe Wielkie) 20-21.05.2016

Serdecznie zapraszamy na kolejny Ogólnopolski Zjazd Rodzin Edukujących Domowo, planujących taką formę edukacji lub z nią sympatyzujących, organizowany przez Stowarzyszenie Edukacji w Rodzinie oraz Centrum Edukacji i Wspierania Rozwoju.W tym roku wracamy do Olesina, gdzie 10 lat temu rozpoczęły się Zjazdy Rodzin Edukujących Domowo.

Ostatnie miesiące dostarczyły rodzinom edukującym domowo i całemu środowisku wspierającemu nasze działania, wiele wyzwań. Z naszych ostatnich kontaktów z osobami edukującymi domowo wynika, że nie wszyscy są świadomi wyzwań wewnętrznych (rodzinnych; środowiska ED) oraz zewnętrznych (środowiska społecznego; zagadnień prawnych i finansowych), przed którymi staliśmy (parę lat temu), stoimy (DZISAJ) oraz będziemy stać (w przyszłości). Osią zjazdu będzie jak zwykle temat Edukacji Domowej, tym razem jednak chcemy się przyjrzeć kwestiom wyzwań wewnątrz rodziny oraz uwarunkowaniom wynikającym z naszej polskiej specyfiki.