Zaufać rodzinom

Rodzice uczący dzieci w ramach edukacji domowej nadal napotykają bariery systemowe utrudniające im kształcenie swoich pociech.

Chodzi m.in. o wprowadzony przez MEN wymóg orzeczenia z publicznej rejonowej poradni pedagogiczno-psychologicznej. Opinia jest wymogiem obowiązkowym – bez niej

Pełna treść artykułu dostępna na stronie:
https://wp.naszdziennik.pl/2018-11-21/309567,zaufac-rodzinom.html