Dane dotyczące liczby osób nauczanych domowo w podziale na typ szkoły i województwo

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Maciej Kopeć w odpowiedzi na interpelację nr 2849 posłów (Artur Dziambor, Krystian Kamiński, Jakub Kulesza, Krzysztof Tuduj, Michał Urbaniak) przedstawił między innymi dane dotyczące liczby osób nauczanych domowo w podziale na typ szkoły i województwo (stan danych na 30.09.2019 r.):

źródło: http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BN79VL&view=5