Liczba dzieci nauczanych domowo w Polsce

Stan na koniec września 2019 według danych pochodzących z Systemu Informacji Oświatowej MEN.