Podsumowanie prac dotyczących subwencji oświatowej

Szanowni Państwo,

Wraz z końcem lipca zakończyły się prace zespołu roboczego i przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące tematu finansowania edukacji domowej. W wyniku prac powstały dwa warianty algorytmów do wyceny poziomu finansowania w postaci subwencji oświatowej. Wariant A zakłada egzaminy indywidualne i liczbę godzin zajęć dodatkowych dla szkół publicznych. Wariant B zakłada grupowe egzaminy pisemne i indywidualne ustne oraz liczbę godzin zajęć dodatkowych dla szkół niepublicznych. Poziom subwencji oświatowej dla wariantu A w stosunku do wartości bazowej jaką jest tzw. standard A wynosi 130% a dla wariantu B 119%. Raport z prac zespołu został przekazany do Pana Wiceministra Macieja Kopcia.

http://edukacjadomowa.pl/grupa/index.php/2016/08/18/podsumowanie-prac-dotyczacych-subwencji-oswiatowej/