Szanowni Państwo,

Wraz z końcem lipca zakończyły się prace zespołu roboczego i przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące tematu finansowania edukacji domowej. W wyniku prac powstały dwa warianty algorytmów do wyceny poziomu finansowania w postaci subwencji oświatowej.  Wariant A zakłada egzaminy indywidualne i liczbę godzin zajęć dodatkowych dla szkół publicznych. Wariant B zakłada grupowe egzaminy pisemne i indywidualne ustne oraz liczbę godzin zajęć dodatkowych dla szkół niepublicznych. Poziom subwencji oświatowej dla wariantu A w stosunku do wartości bazowej jaką jest tzw. standard A wynosi 130% a dla wariantu B 119%. Raport z prac zespołu został przekazany do Pana Wiceministra Macieja Kopcia.

KOSZT NA UCZNIA ROCZNIE

Poniżej przedstawiamy szczegóły wyliczeń i przyjętych założeń.

Podsumowanie prac

4 thoughts on “Podsumowanie prac dotyczących subwencji oświatowej

    1. Tego jeszcze na dzień dzisiejszy nie wiadomo. Piłka jest nadal w grze. Teraz potrzebujemy decyzji ze strony kierownictwa MEN. Jeżeli uda się dodać odpowiednie poprawki do ustawy jeszcze w tym roku i będzie dobra wola ze strony polityków to jest szansa aby w następnym roku subwencja była na poziomie 100%.

  1. Ministerstwo ma ok. 16 września przedstawić projekt zmian w ustawie o systemie oświaty. Zgodnie z zapowiedziami mają się w nim pojawić nowe zapisy dotyczące edukacji domowej, które mają pozwolić na ustalenie odpowiednio wysokiego poziomu finansowania edukacji domowej. Do tego czasu też powinny zakończyć się nasze rozmowy

    Rozporządzenie odnośnie poziomu subwencji podpisywane jest co roku. Do końca 2016 r. pozostaje 60 % dotychczasowej subwencji. Rozmowy dotyczą 2017 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *