Przedstawione w dniu wczorajszym (16 września 2016r.) przez Ministerstwo Edukacji Narodowej propozycje zmian rozwiązań dotyczących spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą w projekcie Ustawy o Prawie Oświatowym w zakresie Art. 37 ust. 2 pkt. 1 oraz Art. 37 ust. 2 pkt. 2a nie stanowiły przedmiotu rozmów w ramach pracy zespołu wspólnego, składającego się z oddelegowanych przez Panią Minister pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz przedstawicieli środowiska Edukacji Domowej reprezentowanego przez grupę roboczą ds. kontaktów z MEN.  Przedstawiciele Edukacji Domowej kilkakrotnie uzyskiwali zapewnienie, iż Ministerstwo nie przewiduje zmian ograniczających dotychczasowe prawa wynikające z zapisów Ustawy o Systemie Oświaty.

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec jakichkolwiek form ograniczania wolności realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą a w szczególności wolności wyboru szkoły dla naszych dzieci.

Zaproponowane przez MEN zmiany w projekcie Ustawy o Prawie Oświatowym uniemożliwiają praktyczną realizację zapisów Konstytucji RP (art. 48 ust.1, art. 53 ust.3, art. 70 ust.3). Stoją także w sprzeczności z szeregiem umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Polskę, które to gwarantują rodzicom pierwszeństwo decydowania o kształcie i sposobie edukowania ich dzieci. Propozycje te naruszają także przepisy dotyczące wolności wyznaniowej np. poprzez uniemożliwienie gromadzenia w ramach jednej diecezjalnej szkoły katolickiej dzieci z terenu całej diecezji, gdyż granice diecezji nie pokrywają się z granicami województw.

Niezrozumiałe jest dla nas również, uniemożliwienie korzystania przez rodziców z Niepublicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

Przedstawione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej rozwiązania są krzywdzące i noszą znamiona świadomej i zamierzonej dyskryminacji rodzin Edukacji Domowej oraz stanowią próbę zniszczenia oddolnej inicjatywy społecznej mającej na celu podniesienie jakości edukacji w Polsce.

2 thoughts on “Oświadczenie w sprawie projektu Ustawy Prawo Oświatowe

  1. Inaczej zredagowałabym ostatnie zdanie: „stanowią próbę zniszczenia oddolnej inicjatywy społecznej mającej na celu podniesienie jakości edukacji w Polsce”. Tak, żeby nie było w nim osądzania edukacji szkolnej. Napisałabym na przykład: „inicjatywy społecznej mającej na celu wzbogacenie i urozmaicenie edukacji w Polsce”

  2. Odnośnie „rejonizacji” najbardziej oczywistym naruszeniem Konstytucji RP wydaje się brak równego dostępu do wykształcenia (art. 70.4). Uczniowie spełniający obowiązek szkolny w systemie tradycyjnym, mogą wybierać szkoły na obszarze całego kraju. Nie ma żadnego uzasadnienia by odmiennie traktować uczniów ED (a w praktyce taka restrykcja ma większe znaczenie). Poza tym przywiązanie do konkretnego województwa, można interpretować, jako całkowitą eliminację ED dla uczniów zamieszkałych poza Polską.
    W kontekście uzasadnienia projektu, czyli braku wskazania jakiejkolwiek potrzeby wprowadzenia takiej restrykcji, można też mówić o naruszeniu zasady państwa prawa (art. 2 Konstytucji RP). Wprowadzane są bowiem zbędne ograniczenia realizacji praw obywatelskich.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *