Podsumowanie prac dotyczących subwencji oświatowej

spotkanie robocze

Szanowni Państwo,

Wraz z końcem lipca zakończyły się prace zespołu roboczego i przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące tematu finansowania edukacji domowej. W wyniku prac powstały dwa warianty algorytmów do wyceny poziomu finansowania w postaci subwencji oświatowej.  Wariant A zakłada egzaminy indywidualne i liczbę godzin zajęć dodatkowych dla szkół publicznych. Wariant B zakłada grupowe egzaminy pisemne i indywidualne ustne oraz liczbę godzin zajęć dodatkowych dla szkół niepublicznych. Poziom subwencji oświatowej dla wariantu A w stosunku do wartości bazowej jaką jest tzw. standard A wynosi 130% a dla wariantu B 119%. Raport z prac zespołu został przekazany do Pana Wiceministra Macieja Kopcia.

KOSZT NA UCZNIA ROCZNIE

Poniżej przedstawiamy szczegóły wyliczeń i przyjętych założeń.

Podsumowanie prac

Pierwsze spotkanie grupy roboczej

spotkanie robocze

W dniu 15.01.2016 odbyło się spotkanie osób , które uczestniczyły w poniedziałek w spotkaniu z Panią Minister jako reprezentanci szerokiego grona rodziców Edukacji domowej w Polsce.
Celem spotkania było wybranie członków zespołu roboczego do kontaktu z Ministerstewm Edukacji oraz środowiska ED.

W wyniku tajnego głosowania została wyłoniona poniższa grupa osób:

  1. Dr inż. Mariusz Dzieciątko – przewodniczący, Stowarzyszenie Edukacji w Rodzinie
  2. Jan Urmański – vice-przewodniczący, Związek Dużych Rodzin 3+
  3. Marianna Kłosińska, Fundacja Bullerbyn na Rzecz Wspólnoty Dzieci i Dorosłych
  4. Dr Andrzej Mazan, Fundacja Maximilianum
  5. Krzysztof Tusiński, Fundacja Elementarz
  6. Adam Wize, środowisko wielkopolskie
  7. Anna Zakrzewska, Stowarzyszenie Instytut Nowoczesnej Edukacji
  8. miejsce wolne

Prosimy całe środowisko o kontaktowanie się z wyżej wymienionymi osobami i formułowanie wniosków i opinii tylko do nich ( osobiście lub e-mailowo).
Otwarte spotkanie dla wszystkich chętnych rodziców- praktyków z ED i przedstawicieli lokalnych środowisk planowane jest na czwartek 21.01 2016.
Wkrótce podamy miejsce i godzinę tego spotkania .
Zachęcamy środowiska lokalne do wypracowania wspólnego stanowiska i przekazywanie go na e-mail do tego celu stworzony:
grupa@edukacjadomowa.pl
Na bieżąco będziemy informować o postępach prac.