Spotkanie otwarte – relacja i postulaty

spotkanie otwarte

W spotkaniu otwartym (19.02.2016) Grupy Roboczej d/s kontaktów z Ministerstwem Edukacji Narodowej w Warszawie wzięli udział, obok członków grupy, zarówno rodzice osobiście jak i drogą internetową – przez Skypa.
Spotkanie rozpoczęło się przedstawieniem grupy roboczej oraz osób przybyłych .
Następnie p. Dzieciątko oraz p. Wojtacha przedstawili w skrócie dotychczasowe działania grupy oraz oczekiwania w stosunku do nowych uczestników. Dodatkowo zrelacjonowano ( p. Dzieciątko ) wizytę w Belwederze.
Omówiono problemy z kontaktami z MEN ( roszady w ministerstwie na poziomie stanowisk ) oraz przybliżony termin kolejnego spotkania .
Osoby uczestniczące w spotkaniu podnosiły następujące kwestie :

 • Robocze propozycje rozwiązań pozostawiane w formie papierowej na każdym spotkaniu w MEN – ożywiona dyskusja zwolenników i przeciwników takiego podejścia. Jako punkt wspólny ustalono przygotowywanie stenogramów ze spotkań oraz wyartykułowywanie propozycji do dyskusji a także spisywanie krótkiej notatki z ustaleniami do podpisu przez obie strony
 • Powody dla których potrzebna jest opinia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej?( p. Dzieciątko wyjaśniał stanowisko części posłów podnoszone w 2009 roku)
 • Możliwość poprawek egzaminu lub powtarzania roku bez powrotu do szkoły – dzieci stacjonarne mogą być promowane bez zaliczania roku z jakiegoś przedmiotu. Możliwość poprawek częściowo jest zapewniona w obecnych rozwiązaniach prawnych.
 • Dzieci w szkole nie zdają egzaminu – ale mają sprawdziany
 • Egzaminy i ich forma –standaryzacja , ale jednocześnie obawa przed tym
 • Egzaminy internetowe już funkcjonują w społeczeństwie, więc nie powinno być problemu
 • Zgoda obligatoryjna dyrektora szkoły
 • Subwencja nie jest najważniejsza
 • Ale też Subwencja- podział na : w formie do wykorzystania dla dzieci jako bon oświatowy , lub faktury na szkołę , zajęcia organizowane przez szkołę
 • Nieznajomość tematu ED w szkołach publicznych
 • Problem w wyższych klasach (od 4-6 i wyżej ) – potrzeba dokształcanie np. w formie korepetycji( które są potrzebne bo dzieci z ED musza się dostosować do systemu egzaminacyjnego ) mogła by być rozliczana przez subwencje lub zwiększenie subwencji od gimnazjum , ponieważ dzieci myślące o studiach muszą wykraczać wiedzą poza podstawę.
 • W niektórych szkołach należy donosić materiały z całego roku pracy z dzieckiem – dzieci stacjonarne tego nie muszą – propozycja aby to środowisko ED przygotowało schemat egzaminów
 • Egzaminy po poziomach edukacyjnych 1-3 , 4-6, gimnazjum , liceum
 • Nie warto podnosić nierealnych postulatów = weryfikacja dokładna co z sobą niesie postulat czy + czy – .
 • Lobbing „ w stosunku do posłów z Komisji Oświaty w celu rozeznania ich ew. wsparcia dla naszych postulatów i ich edukowania w zakresie ED”.
 • Regionalne lobbowanie za ED u posłów aby wiedza na temat ED była powszechniejsza
 • Rzutnik z czatem na następne spotkanie
 • Szkoła lokalna umożliwiająca działania lokalne ( warsztaty )
 • Tusiński ( prawnik ) – MEN wydał zgodę na egzaminy poza szkołą
 • Spisanie naszych postulatów
 • Rozmowy w MEN maja być w gronie departamentu finansów i kształcenia
 • Stanowisko oficjalne a stanowisko do dyskusji które w trakcie zmieniamy
 • Zagrożenia związane z tematem szkoleń dla rodziców.
 • Dobry moment na jednoczenie się środowiska ED i wypracowania czegoś wspólnego.
 • Kolejne spotkanie otwarte po spotkaniu w MEN.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za udział i głos w dyskusji.

Relacja ze spotkania otwartego 5.02.2016

spotkanie otwarte

W dniu 5.02.2016 odbyło się kolejne otwarte spotkanie Grupy Roboczej d/s kontaktów z Ministerstwem Edukacji Narodowej z zainteresowanymi rodzicami edukującymi domowo odnośnie przebiegu dotychczasowych prac z przedstawicielami MEN oraz zakresu konsultacji przeprowadzanych przez członków grupy z lokalnymi środowiskami rodziców ED w kraju i zagranicą. Na prośbę rodziców spoza Warszawy uruchomiona została możliwość uczestniczenia w spotkaniu za pomocą Skype’a.

Na spotkaniu szerzej omówione został następujące tematy:

 • zakres rozmów przeprowadzonych przez delegację Grupy Roboczej w MEN,
 • zakres zgłaszanych próśb i rekomendacji ze strony rodziców podczas konsultacji regionalnych.

Uczestniczący w spotkaniu rodzice podzielili się swoimi refleksjami odnośnie dotychczasowych działań, a przede wszystkim w zakresie ich zdaniem priorytetowych obszarów i celów istotnych w pracach nad zmianami prawnymi oraz przywróceniem dotychczasowego finansowania uczniów realizujących obowiązek szkolny poza szkołą.

Zachęcamy także środowiska lokalne ED do dalszych kontaktów i przekazywania rekomendacji niezbędnych w procesie współpracy z przedstawicielami MEN pod adresem – grupa@edukacjadomowa.pl

O aktualnych postępach w negocjacjach z MEN oraz wszelkich bieżących działaniach będziemy informować jak dotąd poprzez grupę FB – Edukacja Domowa oraz stronę – www.edukacjadomowa.pl/grupa/

Następne otwarte spotkanie dla wszystkich chętnych rodziców-praktyków z ED i przedstawicieli lokalnych środowisk planowane jest na piątek 19.02.2016 w godz. 18:00-20:00, w Klubie 29 ul. Lachmana 5 Warszawa-Ursynów (500 m od stacji metra Stokłosy), w budynku Domu Kultury Stokłosy. W spotkaniu będzie można uczestniczyć zdalnie poprzez Skype. Zainteresowanych prosimy o przesyłanie nazwy konta na email: info@edukacjadomowa.pl

Z pozdrowieniami,
Członkowie
Grupy Roboczej
d/s kontaktów z Ministerstwem Edukacji Narodowej

Spotkanie robocze w MEN

spotkanie w MEN

W dniu 3 lutego 2016 roku odbyło się pierwsze spotkanie pomiędzy przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej a przedstawicielami grupy roboczej ds. kontaktów z MEN (powstałej po spotkaniu w MEN z 11 stycznia).

Ze strony Ministerstwa w spotkaniu wzięli udział:
Anna Gozdek w zastępstwie dyrektora Mirosława Sanka – Doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Edukacji Narodowej
Grzegorz Pochopień – Dyrektor Departamentu Analiz i Prognoz
Renata Karnas – Naczelnik Wydziału Analiz.

Ze strony edukacji domowej:
Mariusz Dzieciątko – rodzic; 3 dzieci na każdym etapie edukacji; Stowarzyszenie Edukacji w Rodzinie
Jan Urmański – środowisko rodzin wielodzietnych
Anna Zakrzewska – edukacja domowa jako forma wsparcia dla niepełnosprawnych
Adam Wize – środowisko rodzin z Wielkopolski
Andrzej Mazan – środowisko rodzin skupionych przy Kolegium Świętej Rodziny
Marianna Kłosińska – środowiska rodziców skupionych w grupach edukacyjnych
Krzysztof Tusiński – środowisko rodziców związanych z edukacją domową dla Polaków za granicą

W trakcie rozmów poruszone zostały następujące tematy:

 • niekorzystne skutki rozporządzenia z 22 grudnia 2015 roku obniżającego wysokość subwencji oświatowej na uczniów edukacji pozaszkolnej oraz szkół
 • możliwość wprowadzenia w dalszej perspektywie bonu oświatowego dla rodzin edukujących domowo
 • polityka Ministerstwa dotycząca kształcenia dzieci przebywających za granicą – Ministerstwo dalej akceptuje edukację domową jako formę wsparcia dla dzieci przebywających za granicą
 • stosunek Ministerstwa do dzieci cudzoziemców korzystających z edukacji domowej
 • kwestia ograniczeń w funkcjonowaniu szkół publicznych wynikająca z karty nauczyciela
 • propozycja przeprowadzenia szkoleń dla dyrektorów szkół i nauczycieli w trzech obszarach: co to jest i na czym polega edukacja domowa, sposób przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, sposób wydatkowania subwencji oświatowej dla uczniów ED. Szkolenia te miałyby na celu podniesienie konkurencyjności lokalnych szkół w prowadzeniu edukacji domowej z rozszerzeniem dostępu do lokalnej infrastruktury
 • zasygnalizowanie niespójności między rozpisywaną na okres 3 letni podstawą programową a corocznymi egzaminami klasyfikacyjnymi
 • możliwość przeprowadzania egzaminów na odległość, co znacznie obniżyłoby koszty zarówno po stronie rodziców jak i szkół
 • sprawa niekorzystnego wizerunku edukacji domowej prezentowanego przez Ministerstwo w mediach publicznych
 • sprawa braku konsultacji rozporządzenia ze środowiskiem organizacji skupionych w tak zwanym Forum Rodziców – grupie doradczej Ministerstwa.
 • sprawy organizacyjne dotyczące przebiegu obecnego i dalszych spotkań.

Z konkretów, które usłyszeliśmy ze strony Ministerstwa, obszar rozmów ma dotyczyć kształtu oraz sposobów finansowania edukacji domowej w Polsce, wraz ze zdefiniowaniem koniecznych zmian w Ustawie o Systemie Oświaty tak, aby podnieść poziom minimalny wsparcia który otrzymujemy ze strony szkół. Możemy wypracować system finansowania uczniów edukacji poza szkolnej na rok 2017. Z wypowiedzi Pana Pochopnia wynika, iż wycofanie zmian w rozporządzeniu z dn. 22 grudnia 2015 jest niemożliwe. Celem MEN nie jest obniżenie kosztów, a powiązanie ich z realnymi świadczeniami szkoły na rzecz rodziców. Istnieje obopólna zgoda co do możliwości wyboru edukacji domowej jako formy kształcenia oraz co do możliwości wyboru dowolnej szkoły, w której będzie realizowana edukacja domowa. Kolejne spotkanie wstępnie zaplanowane jest na drugą połowę lutego.

Ministerstwo zwróciło się z prośbą o przygotowanie informacji na temat różnorodności i specyfiki różnych grup edukacji domowej, bardziej szczegółowej niż to wynika z systemu informacji oświatowej charakterystyki rodzin edukacji domowej, pomysłów na sposoby refinansowania rodzicom części zajęć edukacyjnych, identyfikacji zajęć i aktywności w których rodziny oczekiwałyby wsparcia ze strony Ministerstwa.