Spotkanie otwarte 21.01.2016

spotkanie otwarte

Uwaga,
Spotkanie otwarte rodziców edukacji domowej z udziałem grupy roboczej do kontaktów z MEN odbędzie się w najbliższy czwartek w godzinach 17.00 – 18.30 w dolnym kościele Najświętszego Zbawiciela w Warszawie przy pl. Zbawiciela (Metro Politechnika).
Wejście z prawej strony kościoła, drzwi z napisem „Dolny Kościół”.
Będzie to czas dyskusji o celach krótko i długo terminowych, zadawania pytań do członków grupy roboczej.

Pierwsze spotkanie grupy roboczej

spotkanie robocze

W dniu 15.01.2016 odbyło się spotkanie osób , które uczestniczyły w poniedziałek w spotkaniu z Panią Minister jako reprezentanci szerokiego grona rodziców Edukacji domowej w Polsce.
Celem spotkania było wybranie członków zespołu roboczego do kontaktu z Ministerstewm Edukacji oraz środowiska ED.

W wyniku tajnego głosowania została wyłoniona poniższa grupa osób:

  1. Dr inż. Mariusz Dzieciątko – przewodniczący, Stowarzyszenie Edukacji w Rodzinie
  2. Jan Urmański – vice-przewodniczący, Związek Dużych Rodzin 3+
  3. Marianna Kłosińska, Fundacja Bullerbyn na Rzecz Wspólnoty Dzieci i Dorosłych
  4. Dr Andrzej Mazan, Fundacja Maximilianum
  5. Krzysztof Tusiński, Fundacja Elementarz
  6. Adam Wize, środowisko wielkopolskie
  7. Anna Zakrzewska, Stowarzyszenie Instytut Nowoczesnej Edukacji
  8. miejsce wolne

Prosimy całe środowisko o kontaktowanie się z wyżej wymienionymi osobami i formułowanie wniosków i opinii tylko do nich ( osobiście lub e-mailowo).
Otwarte spotkanie dla wszystkich chętnych rodziców- praktyków z ED i przedstawicieli lokalnych środowisk planowane jest na czwartek 21.01 2016.
Wkrótce podamy miejsce i godzinę tego spotkania .
Zachęcamy środowiska lokalne do wypracowania wspólnego stanowiska i przekazywanie go na e-mail do tego celu stworzony:
grupa@edukacjadomowa.pl
Na bieżąco będziemy informować o postępach prac.