XII Zjazd rodzin edukacji domowej

XII Zjazd rodzin edukacji domowej, Korzecznik 29-30.08.2014

 

Serdecznie zapraszamy na kolejny zjazd rodzin edukujących domowo, planujących taką formę edukacji lub z nią sympatyzujących, organizowany przez Stowarzyszenie Edukacji w Rodzinie wraz ze Stowarzyszeniem „Z Edukacją w Przyszłość” oraz Centrum Edukacji i Wspierania Rozwoju. Zjazd 2014 odbędzie się w Korzeczniku, 23 km od Koła i 12 km od Kłodawy. Osią zjazdu będzie jak zwykle temat Edukacji Domowej, tym razem jednak chcemy się przyjrzeć kwestii współpracy, motywacji oraz wyznaczania i realizacji celów. Jak zawsze będzie czas na dyskusje o tym, jak lepiej nauczać nasze dzieci, jak wzmacniać swoje pedagogiczne kompetencje, jak znajdować interesujące materiały edukacyjne i jak nie wypalić się dzień po dniu idąc tą fascynującą ścieżką wychowywania naszych dzieci.
Istotnym elementem tegorocznego spotkania są warsztaty dla młodzieży od 6 klasy wzwyż. Dzielić się będziemy także doświadczeniami oraz dobrymi praktykami. Niektóre moduły warsztatów będą podzielone (rodzice dzieci przedszkolnych i uczniów SP do klasy 5 oraz uczniów od klasy 6 SP wzwyż). Warsztaty prowadzone będą przez doświadczonych trenerów i coachów na co dzień pracujących z klientami indywidualnymi oraz zespołami nad wzmocnieniem ich efektywności. Maria Nowak dyrektor Szkoły Podstawowej w Korzeczniku przedstawi ofertę edukacyjną dla Edukatorów Domowych przygotowaną przez Stowarzyszenie „Z Edukacją w Przyszłość”. Przedstawiciele Stowarzyszenia Edukacji w Rodzinie, podzielą się aktualnymi zmianami w systemie oświaty, istotnymi dla Edukatorów Domowych.