10 sposobów na znalezienie czasu dla rodziny

Dobre relacje rodzinne są ważniejsze niż odnoszenie sukcesów w jakiejkolwiek innej dziedzinie na świecie. Patrząc wstecz na minione lata, kiedy dorastały nasze dzieci, tylko niewielu rodziców przyznaje, że powinni więcej czasu spędzać wtedy w biurze.

Rodziny muszą starać się poszukiwać dodatkowych możliwości wspólnego spędzania czasu. To zacieśnia wzajemne więzy, rozwija i umacnia wspólnotę rodzinną. Spędzanie większej ilości czasu razem stanie się możliwe, jeżeli rodzice i dzieci będą o to zabiegać oraz wcześniej uwzględnią to w swoich planach. Rodziny, które pragną spędzać z sobą więcej czasu, mogą nauczyć się stwarzać takie możliwości. Poniżej znajdziecie na to 10 sposobów. Wybierzecie któryś z nich, po czym zastosujcie w swoich warunkach.

1. Ustalcie hierarchię ważności.
Aby spędzać razem więcej czasu członkowie rodziny powinni najpierw dokonać szczegółowej analizy wykorzystywanego przez siebie czasu i ustalić hierarchię ważności zajęć.

 

 • Poświęćcie kilka minut na przyjrzenie się rozkładowi swoich zajęć. Wypiszcie na kartce zajęcia wykonywane przez was co tydzień. Następnie zaznaczcie, jaką ilość czasu na każde z nich poświęcacie. Ile czasu pozostało dla rodziny? Czy spędzacie w gronie rodzinnym tyle czasu, ile pragniecie?
 • Jeżeli tak nie jest, ponownie przejrzyjcie swoją listę i zadecydujcie, które czynności należą do najbardziej czasochłonnych. Postarajcie się znaleźć sposób na to, aby nieco ograniczyć czas na ich realizację – to pozwoli uzyskać więcej czasu dla rodziny.

  Po dokładnym przeanalizowaniu listy swoich zajęć jeden z ojców zdał sobie sprawę z tego, że praca zawodowa pochłania większość czasu, który chciał spędzać z rodziną. Przeorganizował zatem swój rozkład zajęć tak, że mógł odtąd spożywać śniadanie razem z dziećmi i porozmawiać z nimi przez pójściem do szkoły.

   

  2. Wyznaczcie jeden wieczór w tygodniu i nazwijcie go „wieczorem rodzinnym”.
  W wielu domach nadmiar codziennych zajęć spowodował wyparcie długofalowych potrzeb rodzinnych. W efekcie tego różne działania są nieskoordynowane, a decyzje podejmuje się w sposób nieprzemyślany, pod wpływem chwili. Tymczasem tak jak wybudowanie domu wymaga planu i wytężonej pracy. tak zbudowanie silnej rodziny wymaga sporego wysiłku i planu. Rodziny muszą świadomie wygospodarować czas na ułożenie wspólnego rozkładu zajęć oraz wspólne podejmowanie decyzji.
 • „Wieczory rodzinne” wykorzystujcie na przekazywanie dzieciom wartości oraz rozmowy na interesujące tematy. Właśnie wtedy zaplanujcie wspólne zajęcia, omówcie zbliżające się ważne wydarzenia czy uroczystości. Unikajcie rozpraszania cennego czasu na wykonywanie czynności w pojedynkę lub siedzenie przed telewizorem!
 • Dzielcie się z dziećmi szczególnie umacniającymi duchowo opowiadaniami oraz doświadczeniami, ciekawymi i zabawnymi przykładami z życia, grajcie w rożne gry, wspólnie wykonujcie prace domowe – to buduje rodzinną jedność i solidarność.

  Rodzice mogą skorzystać z następującego sposobu spędzenia „wieczoru rodzinnego”, który uświadomi wszystkim domownikom doniosłość rodzinnej jedności: zaproście całą rodzinę do kuchni i poproście o pomoc w przygotowaniu ulubionej potrawy. Zaprezentujcie po kolei każdy jej składnik. Następnie objaśnijcie dzieciom, jak istotny jest każdy z nich, by przygotowany posiłek należycie smakował. Kiedy potrawa się już gotuje powiedzcie, że każdy członek rodziny, podobnie jak składnik potrawy, odgrywa ważną rolę w prawidłowych relacjach rodzinnych: także nasza rodzina musi się udać i wszystkim smakować, jak ta ulubiona potrawa. Zachęcajcie członków rodziny do wyrażania swoich uczuć, rozmawiajcie o tym, jak można jeszcze bardziej rodzinę zjednoczyć.

   

  3. Przynajmniej jeden posiłek dziennie spożywajcie razem.
  W dzisiejszym świecie tempo życia jest tak szybkie, że trudno zgromadzić rodzinę na wspólnym posiłku, szczególne gdy większość z nich spożywana jest poza domem lub przed ekranem telewizora. Tymczasem pory posiłków stwarzają ważną możliwość przebywania z sobą i ulepszania wzajemnej komunikacji.Wypracujcie nawyk wspólnego spożywania przynajmniej jednego posiłku! Czas ten wykorzystajcie na rozmowę, dzielenie się swoimi przeżyciami czy nowymi pomysłami.

  Poniżej znajdziecie kilka wskazówek, jak uczynić czas posiłków bardziej interesującym i radosnym.

 • Pomóżcie dzieciom w rozwinięciu ich umiejętności kulinarnych, prosząc o pomoc w ułożeniu jadłospisu na kolejne dni oraz przygotowaniu posiłków.
 • Zaproście dziadków, przyjaciół oraz dalszych członków rodziny na wspólny obiad.
 • Przy szczególnych okazjach wybierzcie się całą rodziną do restauracji.
  4. Wcześniej planujcie rodzinne wycieczki.
  Kiedy zapytamy dzieci, co czyni rodzinę szczęśliwą, najczęściej odpowiadają: robienie różnych rzeczy razem! Choć jest to oczywiste, pozostaje często niezauważane lub pomijane. Wspólne zajęcia bardzo jednoczą i umacniają rodzinę. Silne rodziny uczą się z uwagą wszystko planować, aby okoliczności zewnętrzne nie zakłócały czasy przeznaczonego na bycie razem.Rodzinne wypady mogą być proste lub też bardziej wyszukane – w zależności od preferencji konkretnej rodziny. Sprawą najważniejszą pozostaje nie to, dokąd rodzina się wybierze, ale to, że jest ona razem.
 • Przyjrzyjcie się niżej wymienionym formom zajęć. Zaznaczcie te, które najbardziej odpowiadają zainteresowaniom Waszej rodziny:
  • zajęcia muzyczne: uczestniczenie w recitalach muzycznych czy przedstawieniach lokalnej społeczności.
  • zajęcia związane z poznawaniem natury: wycieczki krajoznawcze, obserwowanie ptaków, wypady pod namiot, wspólna praca w ogrodzie.
  • prace dobroczynne: zaniesienie obiadu sąsiadce, działalność charytatywna, pomoc w zdobywaniu funduszy na ważne cele.
  • zajęcia związane z teatrem: udział w przedstawieniach teatralnych, seansach kinowych, występach operowych lub innych.
  • aktywność towarzyska: wspólne wyjście na lody, wyjazdy na piknik, urządzanie przyjęć z udziałem rodziny i przyjaciół.
  • aktywność sportowa: udział w zawodach lekkoatletycznych, wspólne gry na świeżym powietrzu, jazda na łyżwach, desko-rolkach, jazda na rowerze, na nartach, polowania, pływanie łódką, udział w zabawach tanecznych.
  • prace domowe: sprzątanie i utrzymywanie porządku w domu i ogrodzie, przygotowywanie posiłków, malowanie pokoju lub posadzenie drzewka.
  • zajęcia kształcące; zwiedzanie miejsc o wartości historycznej, zabytków, muzeów, ogrodów zoologicznych, planetariów oraz bibliotek.
 • Po zastanowieniu się nad różnymi zajęciami zadajcie sobie następujące pytania: Które z nich byłyby najbardziej interesujące dla mojej rodziny? Które sprawiłoby mojej rodzinie największą przyjemność? Które zajęcia umocnią nasza miłość i jedność? Które moglibyśmy wykonywać wspólnie? Które z nich łączą się z niewielkimi tylko wydatkami?
 • Zaangażujcie rodzinę w zaplanowanie kolejnych wspólnych wakacji! Jeśli dzieci włączane są do decydowania o tym, gdzie się wybierzecie i co będziecie robić, czas razem spędzony zadowoli każdego.
  5. Starajcie się znajdować okazje do spędzania czasu
  z każdym z dzieci indywidualnie.
  Silne więzi pomiędzy rodzicami i dziećmi dają dzieciom poczucie bezpieczeństwa oraz umacniają poczucie własnej wartości. Relacje te mogą stać się jeszcze silniejsze właśnie dzięki spędzaniu przez rodziców czasu z każdym dzieckiem indywidualnie.
 • Jeśli dzielicie z dziećmi niektóre zainteresowania, bierzcie razem udział w tych zajęciach, które szczególnie się z tym łączą. To umocni w dzieciach poczucie akceptacji i przynależności.
 • Niech pora kładzenia się spać będzie czasem szczególnie poświęconym rodzinie. Opowiedzcie wtedy bajkę lub zaśpiewajcie waszym milusińskim do snu.
 • Systematycznie planujcie spędzenie czasu z każdym z dzieci z osobna. Wyjątkowe okoliczności wychowawcze mogą pojawić się właśnie wtedy, kiedy rodzic jest z dzieckiem sam na sam. Stwarza to również dziecku szansę otwartego dzielenia się swoimi uczuciami czy też zadawania pytań bez lęku o to, co pomyślą pozostali członkowie rodziny. Jest to oczywiście cenny czas także dla rodziców, kiedy mogą dzielić się własnymi uczuciami oraz przekazywać dzieciom wartość życia rodzinnego.

  Pewien ojciec wygospodarował czas, który mógł regularnie spędzać z każdym z dzieci indywidualnie. Rozmawiał wtedy o ich życiowych dążeniach, doświadczeniach, a także sposobach udoskonalenia wzajemnej relacji.

   

  6. Wyłączcie telewizor.
  Badania dowodzą, że rodzice nie spędzaj ą wy starczające dużo czasu umacniając więzi z dziećmi. Przez ok. 3 godziny dziennie oglądają razem z nimi telewizję, podczas gdy mniej niż pół godziny poświęcają na inne wspólne zajęcia. Telewizja może być przysłowiowym „złodziejem czasu”, który warto zamiast tego spędzić razem. Oglądanie telewizji może uniemożliwiać sprawną komunikację członków rodziny.
 • Kierując się mądrą oceną sytuacji, ustalcie zasady pomagające w eliminowaniu niewłaściwego i nieumiarkowanego korzystania z telewizji. Poświęćcie „rodzinny wieczór” na zaplanowanie wspólnego oglądania programów w nadchodzącym tygodniu – to ułatwi wam kontrolę nad tą formą spędzania czasu.
 • Zamiast siedzieć razem przed telewizorem, razem uczestniczcie w innych zajęciach.
  7. Pomagajcie dzieciom w odrabianiu lekcji.
  Gdy nagromadzi się zbyt wiele zadań domowych, dzieci w wieku szkolnym mogą czuć się tym przytłoczone. Rodzice, którzy znajdują czas na pomoc, ułatwią dzieciom radzenie sobie z tą presją. Dzieci nauczą się w ten sposób szacunku i zaufania do rodziców. Zaangażowani rodzice korzystając z okazji przekażą dzieciom ważne wartości.
 • Systematycznie wypytujcie dzieci o zadawane im w szkole lekcje. Zaoferujcie pomoc w ich dokończeniu. Będzie to czas wygospodarowany na wspólną pracę.
 • Pomóżcie dzieciom wcześniej zaplanować realizację i ukończenie długoterminowych szkolnych projektów.
  8. Wybierzcie rodzinne hobby.
  Aby spędzać więcej czasu razem, wiele rodzin zdecydowało się na wspólne hobby. Niektóre z nich wspólnie muzykują lub zajmują się jakimś rzemiosłem.Inne łowią ryby lub grają w tenisa. Posiadanie takiego hobby pomaga członkom rodziny we wzajemnej komunikacji i budowaniu jedności.
 • Razem wybierzcie takie hobby, którego uprawianie każdemu sprawi przyjemność. Regularnie poświęcajcie na nie czas.
  9. Wspólnie wykonujcie domowe obowiązki.
  W wielu rodzinach prace domowe podzielone są między rodziców i dzieci. Aby je wykonać, każdy pracuje sam.Rodzina może spędzić więcej czasu razem, razem wypełniając swoje obowiązki. To wnosi poczucie jedności i solidarności, a poszczególne czynności mogą być wykonane szybciej i sprawniej. <
 • Po obiedzie poproście całą rodzinę o pomoc w zmywaniu naczyń i sprzątaniu. Podczas pracy rozmawiajcie o tym, co ciekawego wydarzyło się danego dnia. Pytajcie dzieci o ich osiągnięcia i czekające je zadania.
 • Celowo starajcie się znajdować czynności, które można wykonać w gronie rodzinnym. Zaproście wszystkich do uczestniczenia w nich. Poproście dzieci, by pracowały razem, to pozwoli im nauczyć się współdziałania i współpracy.
  10. Uczestniczcie w zajęciach swoich dzieci.
  Lekcje gry na pianinie, gry i zabawy w domu czy szkole czynią rozkład dnia dzieci nie mniej zajęty niż ich rodziców. Rodzice mogą spędzać czas ze swoimi pociechami biorąc udział w ich zajęciach, kiedy tylko nadarza się ku temu okazja. Będzie to dla dzieci sygnałem, że ważne jest dla rodziców to, czym się one zajmują.
 • Aby okazać dzieciom wsparcie, zostańcie trenerem w ich drużynie lub klubie. To zapewni cotygodniowy czas spędzony razem.
 • Kiedy tylko jest to możliwe, wspierajcie dzieci uczestnicząc w ich zawodach sportowych albo zajęciach klubowych. Spędzanie czasu z rodziną nie jest jakimś luksusem, jest koniecznością! Rodziny, które sensownie przemyślą rozkład swoich zajęć i znajdą czas na wspólne bycie razem doświadczą, jak bardzo umocni to każdego domownika. Cała rodzina będzie szczęśliwsza, bardziej solidarna i zjednoczona, a także bogatsza we wzajemne zaufanie. 
  Pewna młoda kobieta podzieliła się wspomnieniami związanymi z rodzinnym sprzątaniem kuchni: Mój starszy brat nastawiał wtedy budzik na dziesięć lub piętnaście minut i wszyscy ścigaliśmy się, kto skończy sprzątanie zanim zadzwoni budzik. Ile było przy tym śmiechu!

  Ty również możesz uczynić wspólną
  pracę rodzinną zabawą!

   

  za: „10 Ways to Take Time for Your Family”
  tłum. Alicja Babkiewicz
  źródło: http://adonai.pl/rodzina/?id=10