Senat przyjął projekt zmian dotyczący edukacji domowej

Senat RP

Dziś tj. 15.04.2021 o godzinie 17:14 Senat niemal jednomyślnie przyjął projekt zmian w ustawie Prawo Oświatowe. „Projekt Wróblewskiego” zakłada likwidację rejonizacji wojewódzkiej oraz zniesienie wymogu badań w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Za przyjęciem projektu głosowało 94 senatorów, 3 wstrzymało się od głosu. Projekt trafi teraz do Prezydenta. Zakładany termin wejścia w życie poprawek to 1 lipca 2021. Dziękujemy posłowi B. Wróblewskiemu za wytrwałą, wieloletnią pracę na rzecz środowiska rodzin edukacji domowej.