TEMPERAMENT A WYCHOWANIE

8 kwietnia 2021 mdziec 0

Przez temperament rozumiemy pewne wrodzone skłonności człowieka, pewne indywidualne cechy jego organizmu, a w szczególności większą lub mniejszą wrażliwość i odporność jego na zewnętrzne czynniki. […]

CHARAKTER

1 kwietnia 2021 mdziec 0

Mieć charakter, w moralnym tego słowa znaczeniu, znaczy to zaprowadzić pewien ład i porządek etyczny w swym postępowaniu, pewną harmonię i zgodność z prawem, a […]